Een groene leefomgeving, wat bedoel je daar mee?

Vandaag had ik een leuk gesprek met iemand die mij eigenlijk iets wou verkopen. Het gesprek kwam op het ontwerp werk wat doe en waarom ik dat belangrijk vind.

In zijn beleving gaat een groene leefomgeving om het milieu, in zin van niet vervuilend, goede materialen, schone lucht etc.
Terwijl ik een letterlijk groene omgeving bedoelde, een stad of dorp met veel parken, bomen in de straten en tuinen vol beplanting en weinig verharding.

Vakjargon 🤔💚🌿
Met inderdaad een positief effect op het milieu, het klimaat en dat mensen zich daar prettig voelen.

Of met  Het woord groen staat vaak voor iets positiefs, goed voor het milieu en voor toestemming om in actie te komen bij een groen licht. In de groenwereld, zoals hoveniers, kwekers en tuin- en landschapsarchitecten hun werkveld vaak noemen, staat groen voor de inrichting en het beheer van tuinen, openbare ruimte en het landschap. Met een invulling die zorgvuldig wordt ontworpen en onderhouden. Waar levende beplanting vaak bepalend is voor de sfeer en uitstraling.

Gelukkig worden ook alle harde materialen zoals bestrating, meubilair, verlichting en de manier waarop we met regenwater omgaan steeds milieu- en klimaatvriendelijker. Er wordt nagedacht over waar je materialen vandaan haalt, hoe ze gefabriceerd worden en of je ze (later) opnieuw kunt gebruiken.

Beplanting wordt steeds vaker zonder, of met minder gif gekweekt. En ook de machines en het gereedschap die gebruikt worden in de aanleg en het onderhoud, werken steeds vaker op elektriciteit met oplaadbare accu’s in plaats van op benzine of diesel. Dat scheelt brandstof en geluid.

Regenwater wordt opgevangen om later te gebruiken, of kan wegzakken in wadi’s. Zo wordt voorkomen dat het meteen via het riool wordt afgevoerd. En ook daken krijgen steeds vaker een groene invulling met een daktuin. Of met zonnepanelen…

Daktuinen zorgen in de steden voor een minder snelle opwarming van de stad doordat de beplanting minder warmte opneemt en weer afstaat als platte daken die met bitumen zijn afgewerkt. Daarnaast nemen ze regenwater op en geven ze het vertraagd weer af aan het riool. Waardoor piekbelastingen van het riool beperkt worden.

Ook voor allerlei dieren zijn parken, beplanting in tuinen, straten en op het dak van grote waarde. Ze vinden daar voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid. Gevarieerde beplanting is goed voor de biodiversiteit. Ook, of misschien juist, in de bebouwde omgeving van een stad of dorp.

Wat versta jij onder een groene leefomgeving?