Beweegtuin

Terreininrichting beweegtuin de Reehorst Reeuwijk

Oppervlak: 

Ontwerp: 2015-2016, in opdracht van en samenwerking met Donkergroen Ontwerp & Advies bv

Uitvoering: 2016 uitgevoerd door Donkergroen bv

Ontwerp 

Een beweegtuin voor de bewoners van de Reehorst en voor buurtgenoten uit Reeuwijk. Met dat doel hebben we een plan gemaakt voor de herinrichting van een gedeelte van de tuin van de Reehorst.

Met enkele kleine aanpassingen aan de beplanting en de geitenweide ontstond ruimte voor een parcours van verschillende beweegtoestellen en een verkeerparcours. Op termijn zullen ook de bewoners van de psychogeriatrische afdeling gebruik kunnen maken van de tuin.