Landelijke tuin

Landelijke tuin in Zwolle bij een schuurwoning

Oppervlak: ca. 1,3 ha

Ontwerp: 2016-2017

Uitvoering: 2017 door Dons Hoveniers

Tuinontwerp 

Aan de rand van Zwolle, vlak bij rivier de IJssel, komt een nieuwe schuurwoning. Gelegen in het landelijke gebied moet de tuin zich daarbij aansluiten. Voor het terrein is een basisplan gemaakt door architectenbureau Oost 5 Architectuur uit Nieuwleusen. Dat plan wordt aangevuld en uitgewerkt in een ontwerp en beplantingsplan.

Rondom het huis en de bijgebouwen komt een besloten tuin. Omringd door beukenhagen en grote wolken van Laurier. In aansluiting op de sobere vormgeving van de bebouwing met veel hout, krijgt ook de tuin een sobere strakke vormgeving. De beplanting met krachtige grote bomen en kleurrijke borders geeft kleur en body aan deze tuin.

Vanuit huis kan je heel ver kijken. Het golvende kruidenrijke gras met enkele bomen gaat over in de weilanden en het geeft een groot gevoel van ruimte en eenheid met het omringende landschap. De knotwilgen langs de sloot benadrukken de lengte van het terrein. Knotwilgen en meidoornhagen komen veel voor in de omgeving, deze komen daarom terug aan de randen van het terrein. De beplanting en een nieuwe drinkpoel lokken allerlei dieren naar de tuin. De poel is pas net gegraven, maar nu al komen er allerlei vogels op af. 

Dit jaar worden het huis en de tuin gerealiseerd. Daarna kan de tuin zich gaan ontwikkelen en uitgroeien tot een mooie natuurlijke tuin, een heerlijke omgeving om wonen, werken en op te groeien.