MFC Rottevalle

Terreininrichting rond MFC Rottevalle

Oppervlak: ca. 2500 m2

Ontwerp: 2016, in opdracht van en samenwerking met Donkergroen Ontwerp & Advies bv

Uitvoering: 2016 deels uitgevoerd, deels aangepast ontwerp

Ontwerp 

Het multifunctioneel centrum wordt het nieuwe dorpshuis van Rottevalle. Het terrein wordt een groene ontmoetingsplek voor jong en oud, waar de seizoensbeleving duidelijk aanwezig is. Een plek waar iedereen zich welkom voelt met een inrichting die aanleiding geeft om samen actief dingen te gaan doen, maar waar je ook op je gemak kunt gaan zitten. Het dorpsplein stimuleert de samenscholing van mensen ook na schooltijden.

Het MFC wordt gebouwd met de grootst mogelijke zorg voor het milieu en het gebouw scoort zo hoog mogelijk langs zowel de Cradle-to-Cradle- als de BREEAM-meetlat. Ook voor de buitenruimte is het Cradle to Cradle principe van groot belang. In het MFC komt een integraal kindcentrum met een basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, thuiszorg, fysio praktijk en de jeugdsoos.
Uitgangspunt voor het terreinontwerp is het ontwerp van Architectenbureau Onix en de wensen van het MFC. 

 

De multifunctionaliteit van het gebouw vraagt om een inrichting van het terrein die aan diverse wensen tegemoet komt. Variërend van een schoolplein, terras, dorpsplein tot natuureducatie en een waterspeelplaats.

 • Noordzijde, multifunctioneel als dorpsplein en als schoolplein:
  Een ruim plein, waar dorpsactiviteiete en spelende kinderen beide een plek kunnen krijgen.
  • De verschillende functies lopen in elkaar over.
  • Terras in verbinding met het plein en jeu de boulesbaan.
  • Speeltoestellen en meubilair aan de randen van de ruimte, waardoor een open ruimte overblijft waar allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden.
  • Informele begrenzing van het terrein.
  • Schoolplein gericht op actief spelen in combinatie met
  • Zitplekken om te ‘chillen’.
 • Westzijde, speelpleinen onderbouw, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal:
  • Afsluitbaar met een hek gecombineerd met een haag, voor de veiligheid van de kleinere kinderen.
  • Combinatie van actief en rustig spelen.
  • Variatie in speeltoestellen, spelaanleiding en ruimte om met fietsjes e.d. te kunnen spelen.
  • Ten behoeve van de schaduw in de zomermaanden een rij bomen.
 • Zuidzijde:
  • Functioneel en groen.
 • Oostzijde, groene zone:
  • Aan de oostzijde een natuurlijke rand met bloemrijke berm langs het water, kleurrijke borders, educatieve tuintjes en een waterspeelplaats.

Naast de vertaling van de aangegeven wensen en eisen er is gekeken naar de indeling van het terrein. Naar de verschillende sp(e)elmogelijkheden die passen bij de ontwikkelingsfases van kinderen en  voor de verschillende type kinderen, te weten rouwers, douwers, schouwers en bouwers. Tot slot is er gelet op het verschil in spelgedrag tussen jongen en meisjes. Voor beiden zijn er speelaanleidingen bedacht.
Voor het gehele speelterrein geldt dat het plan getoetst is op veiligheidsnormen en het gebruik van giftige/schadelijke beplanting.
Daarnaast geldt voor de hele terreininrichting dat er is gewerkt vanuit het C2C principe. Daar waar mogelijk is, zijn onderdelen hergebruikt of ze zijn weer te gebruiken.