Ontwerpproces

In principe volgen we bij iedere ontwerpvraag het volgende stappenplan: kennismakingsgesprek, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, beplantingsplan en technische uitwerking.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek:

  • Het ontwerpen begint met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek komen de wensen, ideeën en mogelijkheden naar voren. Jouw wensen als gebruiker van de tuin zijn hierin erg belangrijk. Tijdens het bezoek krijg ik een beeld van je persoonlijke stijl en interesses en welke elementen in de tuin je belangrijk vindt. Ook krijg ik een eerste indruk van de ligging, de grondsoort en de vormgeving van de plek en de omgeving.
  • De tarieven voor tuinen tot 500 m2 staan op de pagina Tarieven. Voor grotere tuinen maak ik een plankosten offerte. De gegevens, wensen en ideeën uit het gesprek worden verwerkt in offerte met een ontwerpconcept voor de inrichting van de tuin en een overzicht van de plankosten. Na goedkeuring van de offerte gaat ontwerpburo Horti Verde voor je aan de slag.

Voorlopig ontwerp-definitief ontwerp:

  • Inmeten van het terrein, of aanlevering van een goede ondergrond door de opdrachtgever.
  • Uitwerking van het ontwerpconcept in een voorlopig ontwerp met een materialen- en beplantingsindicatie en voorzien van referentiebeelden.
  • Het voorlopig ontwerp wordt met je besproken, en de reacties worden verwerkt in het definitieve tuinontwerp met een omschrijving van de beplanting en de voorgestelde materialen. De definitieve tekening is uitgewerkt in een duidelijke computertekening.

Beplantingsplan-technische uitwerking:

  • Aan de hand van het definitieve ontwerp wordt de beplantingsindicatie nauwkeurig uitgewerkt in een beplantingsplan. Dit is een tekening waarin precies wordt aangegeven welke planten je waar moet plaatsen. Ook het aantal planten wordt duidelijk aangegeven in een beplantingslijst. Hierbij hoort een eenvoudig boekje met beschrijving van de geplaatste planten (hoogte, kleur, bloeitijd e.d.). Meer over het maken van het beplantingsplan kan je hier lezen.
  • Zo nodig worden na het vaststellen van het definitieve ontwerp ook de technische tekeningen en een werkomschrijving gemaakt .

Aan de hand van het definitieve ontwerp, beplantingsplan en technische tekeningen met de werkomschrijving kan je offertes opvragen voor de uitvoering. Tijdens de uitvoering kan ik je ondersteunen met advies en begeleiding.